Systemutveckling

Behöver ni hjälp med att ta fram ett nytt system, skapa en integration eller koppling mellan befintliga applikationer?

Vi har utvecklat system mot flertalet olika branscher, turistnäring, logistik, ekonomi, produktionsledning mm. Oavsett om ni behöver hjälp med att ta fram ett helt nytt system eller endast programmera det lilla uppdraget, tveka inte att höra av Er!

Vi ser till att skräddarsy en bra lösning, vi har allt från juniora till seniora systemutvecklare, projektledare, designers mm.

Våra team har lång och bred erfarenhet inom branschen sedan början av 90 talet vilket gör att vi kan ta oss ann projekt i de flesta miljöer och språk så som exempelvis: .Net, .Net Core, SQL, Razor Pages, Angular, ReactNative, C#, Java, TypeScript, PHP, Xamarin.Forms, Xamarin.iOS, Xamarin.Android.

Du behöver inte anställa egna utvecklare och projektledare för att utveckla din applikation eller integration, vi kan vara er externa utvecklingsavdelning som ni kan hyra enligt behov.

Vi hjälper er från start till mål och vidare!