Systemutveckling Gävle

Behöver ni hjälp med att ta fram ett nytt system, skapa en integration eller koppling mellan befintliga applikationer? Vi ser till att skräddarsy en bra lösning, vi har allt seniora systemutvecklare, projektledare och designers.

Systemutveckling Gävle
Corvara
EasyWay
Amazon logo
Angular logo
Azure logo
GoDaddy logo
MongoDB logo
.Net Core logo
Amazon logo
microsoft logo
Amazon logo
Angular logo
Azure logo
GoDaddy logo
MongoDB logo
.Net Core logo

Varför välja vår konsultverksamhet inom systemutveckling i Gävle

Vi förstår vikten av interaktioner ansikte mot ansikte när det gäller att förstå dina unika projektkrav. Vårt team tror på kraften i personliga konsultationer. Genom att fysiskt träffa dig i din stad får vi insikter i din vision, utmaningar och mål. Denna samarbetsstrategi säkerställer att våra lösningar för mjukvaruutveckling inte bara är tekniskt sunda utan också anpassade till dina affärsmål.

Systemutveckling Gävle

Erfarna Systemutvecklare i Gävle

Våra team har lång och bred erfarenhet inom branschen sedan början av 90 talet vilket gör att vi kan ta oss ann projekt i de flesta miljöer och språk så som exempelvis: .Net, .Net Core, SQL, Razor Pages, Angular, ReactNative, C#, Java, TypeScript, Xamarin. Du behöver inte anställa egna utvecklare och projektledare för att utveckla din applikation eller integration, vi kan vara er externa utvecklingsavdelning som ni kan hyra enligt behov. Vi hjälper er från start till mål och vidare!

Processen för systemutveckling i Gävle

Oavsett om du är baserad i Gävle, de omgivande områdena eller till och med utanför, är vi angelägna om att få kontakt med dig. Låt oss sitta ner tillsammans i Gävle, diskutera dina projekts krångligheter och lägga grunden för en framgångsrik mjukvaruutvecklingsresa.

Steg 1:
Idé och behov

Det är här varje stor resa börjar – med en idé och ett behov. På Exsys Konsult förstår vi att varje anmärkningsvärd lösning börjar med att identifiera en utmaning eller en lucka på marknaden. Detta är gnistan som tänder processen att skapa något extraordinärt.

Steg 2:
Upptäckt och planering

Vi deltar i detaljerade diskussioner, workshops och brainstormingsessioner för att få en djup förståelse av dina affärsmål och smärtpunkter. Genom denna samarbetsprocess anpassar vi våra mål till dina, vilket säkerställer en tydlig väg framåt. Vårt expertteam skapar sedan en omfattande projektplan som beskriver omfattning, tidslinje och resursallokering.

Steg 3:
Design och utveckling

De skapar ett intuitivt användargränssnitt (UI) som säkerställer en sömlös användarupplevelse (UX). Samtidigt förverkligar våra utvecklare dina idéer, efter agila utvecklingsmetoder som tillåter regelbundna framstegsuppdateringar och feedbacksessioner. Detta iterativa tillvägagångssätt säkerställer att din input formar slutprodukten, vilket leder till en lösning som passar dina behov perfekt.

Steg 4:
Testning och integration

Vårt dedikerade kvalitetssäkringsteam testar noggrant din programvara och lämnar ingen sten ovänd för att säkerställa en felfri slutprodukt. Vi genomför olika testtyper, inklusive enhetstestning, integrationstestning och användaracceptanstestning (UAT), för att identifiera och åtgärda eventuella problem. Genom att sömlöst integrera din nya programvara med befintliga system ser vi till att den fungerar harmoniskt och bevarar kontinuiteten i dina arbetsflöden.

Steg 5:
Implementering och support

Vår implementeringsprocess säkerställer en smidig övergång till den nya lösningen, så att du snabbt kan börja dra nytta av dess funktioner. Vårt engagemang slutar inte vid implementeringen – vi står vid din sida med dedikerat support efter implementeringen. Vårt team tar itu med alla problem som uppstår, och genom regelbundet mjukvaruunderhåll håller vi ditt system säkert, uppdaterat och presterar på bästa sätt. Vår kontinuerliga support garanterar din programvaras livslängd och anpassningsförmåga till framtida utmaningar.

Varför vänta? Låt oss börja!

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov av systemutveckling och låt oss ge oss ut på denna spännande resa tillsammans. Styr ditt företag med spetsteknologi och oöverträffad expertis - välj Exsys Konsult som din konsultpartner för systemutveckling!