RG Marknadspartner

Bokningssystem för RG Marknadspartner. Systemet är utvecklat i Microsoft.Net och består av en webbportal som används för att kunderna ska kunna boka uppdrag via webbportalen samt följa uppdragsstatus. Portalen används även av personalen på RG för att se schema, tidrapport och återrapport av genomfört uppdrag. I tilläg till webbportalen avänder administrativ personal en Remote App för all administraring av systemet som masterdata, följesedlar och löneunderlag.