Ramudden

Middleware mellan ordersystemet MCS ekonomisystemet Briljant. Tvåvägs koppling som exporterar alla ordrar i MCS och skapar fakturor i briljant, samt uppdaterar betalningsinformation i MCS.