Mazars

BrilAgdaExport: Exporterar anställdas tid till Agda från Briljant. MazarsBriljantFortnoxImport: Skapar fakturor och uppdaterar kundregister i Briljant Ekonomisystem från Fortnox rapporteringsfil.