Länsförsäkringar

LFPersonalAdmin, Utvecklat system åt Länsförsäkringar Gävleborg för hantering av personal uppgifter och data i Active Directory.