ExsysBriljantSync

ExsysBriljantSync

ExsysBriljantSync är en tjänst som på utsatt intervall hämtar data från Briljant via Briljants externa API och sparas ner till en Microsoft SQL Server databas. Detta gör att man utanför Briljant kan komma åt företag- och ekonomidata på ett enklare sätt, mer kompatibelt att koppla till externa system såsom PowerBI eller använda funktioner framtagna av Exsys som exempelvis ExsysBriljantSAF-T filer eller ExsysBriljantAPI

Information som hämtas från Briljant:

 • Företagsinformation
 • Huvudboken
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Kundfakturor
 • Leverantörsfakturor
 • Artiklar
 • Produkter
 • Projekt
 • Avdelningar
 • Anställda
 • Budget

Övriga Funktioner

För mer informatin om ExsysBriljantSAF-T klicka här

För mer informatin om ExsysBriljantAPI klicka här