ExsysBriljant SAF-T

Export av SAF-T fil från briljant

SAF-T är en en fil som används av Norska skatteverket för att importera och läsa bokföring för exempelvis momsavstämning.

Med ExsysBriljantSAFT kan du skapa en SAF-T-fil genom genom att via applikationen välja period och därefter skapa skapa SAF-T, data hämtas från Briljant och en fil skapas som skickas till norska skatteverket.

Alla inställningar såsom mappningar mellan tex. konton, momskod och produktkod sker direkt via applikationen och kan enkelt skötas av kunden själv.

Kontakta oss för mer information!